Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Oplysninger om privatlivspolitik for ansatte

​Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Søren Hertz ApS, CVR-nr. 41693495. 

Som følge af din aftale med Søren Hertz ApS accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

 • 1. Generelt
 • 2. Personoplysninger
 • 2.1 Hvad er personoplysninger?
 • 2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
 • 2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
 • 2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 • 2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
 • 2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
 • 2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
 • 2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
 • 3. Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med Søren Hertz ApS indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i

Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i

databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne

behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte,

hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Søren Hertz ApS beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Søren

Hertz ApS. Det er primært Oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og

mobiltelefonnummer, e-mail mv.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en

fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de

services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive

opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Søren Hertz ApS består.

Når du køber en service hos Søren Hertz ApS, har vi brug for dine personoplysninger som

dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og

fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores ITsystem,

hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Søren

Hertz ApS i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen

med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter

gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når

personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle

personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges

først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den

aftale, du har indgået med Søren Hertz ApS og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine

almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for

deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Søren Hertz

ApS (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud

herfor. (Det kan f.eks., være i forbindelse med reparation af et køkken i en boligforening eller

lignende situationer).

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader

videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Søren Hertz ApS' ret til at få Søren Hertz ApS's bekræftelse på, om

personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har

afgivet til Søren Hertz ApS (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod

behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Søren Hertz ApS uden unødig

forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Søren Hertz ApS uden unødig

forsinkelse, hvis Søren Hertz ApS ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine

personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Søren Hertz ApS i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at

opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi

gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Søren Hertz ApS's IT-system.Vores

sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af

personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af

personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret" nederst på siden.

Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Søren Hertz ApS, skal du

rette henvendelse til Søren Hertz ApS på e-mail: info@soerenhertz.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme

sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Søren Hertz ApS's behandling af dine personoplysninger kan dette ske

til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Skriv til SØREN HERTZ A/S

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres opgave, behov og forventninger

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

SØREN HERTZ ApS

Egegårdsvej 5, 2610 Rødovre​   |   CVR 41693495 ​  |   Telefon: 20 88 53 93   |   E-mail: info@soerenhertz.dk